Nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y Hà Nội đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học “Mối liên quan giữa hình thái phôi nuôi cấy ngày 3 và khả năng hình thành phôi túi, chất lượng phôi túi khi nuôi cấy ngày 5 tại Trung tâm công nghệ phôi”...

Thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh minh họa.
Thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh minh họa.
Nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y Hà Nội đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học “Mối liên quan giữa hình thái phôi nuôi cấy ngày 3 và khả năng hình thành phôi túi, chất lượng phôi túi khi nuôi cấy ngày 5 tại Trung tâm công nghệ phôi” cho thấy, tỷ lệ hình thành phôi túi đạt 42,8%.
Ưu điểm của chuyển phôi túi là khả năng lựa chọn được những phôi có khả năng phát triển tốt nhất, tiềm năng làm tổ tối ưu, làm tăng khả năng thành công của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và giảm nguy cơ đa thai. Hơn nữa, việc sinh thiết phôi để làm xét nghiệm di truyền giai đoạn phôi túi có nhiều tế bào hơn và không làm ảnh hưởng đến sức sống của phôi.