Hệ thống quản lý và cảnh báo bụi bằng ảnh vệ tinh thuộc đề tài "Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí" do TS Nguyễn Thị Nhật Thanh - Đại học (ĐH) Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội - làm chủ nhiệm.


Giao diện hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí.

Đây là một hệ thống phần mềm quản lý và cảnh báo được tích hợp qua Google và chạy trên website: apom.fimo.edu.vn.

Chương trình sử dụng cơ sở dữ liệu WebGIS (hệ thống thông tin địa lý) có khả năng cung cấp thông tin về mức độ, các chỉ số về ô nhiễm bụi, mật độ bụi mịn trong không khí tại từng khu vực và hiển thị ngay trên bản đồ lãnh thổ Việt Nam.


Hệ thống này sử dụng công nghệ thu thập và xử lý ảnh MODIS trên vệ tinh Terra/Aqua và VIIRS trên vệ tinh Soumi NPP thu được từ trạm thu ảnh đặt tại ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Đây là hướng nghiên cứu dựa trên mạng lưới hợp tác liên ngành viễn thám - khí tượng - công nghệ thông tin và truyền thông trong ĐH Quốc gia Hà Nội, trong khu vực và quốc tế và cũng là công trình nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh để cảnh báo ô nhiễm không khí.

Hệ thống cảnh báo ô nhiễm bụi APOM đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng như các trung tâm quan trắc đặt hàng để thu nhận dữ liệu và đưa vào ứng dụng trong thời gian tới.