Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phát hành trực tuyến bản đồ 3D mô phỏng gần như toàn bộ bề mặt của Mặt trăng gọi là “CGI Moon Kit”.

Ảnh: NASA.
Ảnh: NASA.

Người dùng có thể truy cập, download và sử dụng miễn phí bản đồ 3D này tại địa chỉ: https://svs.gsfc.nasa.gov/4720.

Nhà nghiên cứu Ernie Wright tại Trung tâm bay không gian Goddard của NASA là người đã xây dựng đồ hoạ cho bản đồ. Ông đã dựa vào kho dữ liệu thu thập trong suốt 10 năm từ hai thiết bị trên Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (LRO) bao gồm một camera chất lượng cao hoạt động giống như máy quét và một máy đo độ cao, sử dụng các xung laser để xác định kết cấu bề mặt Mặt trăng.

NASA cho biết, bản đồ 3D mô phỏng gần như toàn bộ bề mặt Mặt trăng với độ chính xác lên tới 98,2%, chỉ một số phần không được hiển thị là hai vùng cực nằm sâu trong bóng tối.

CGI Moon Kit sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí hạ cánh tiềm năng trong Chương trình không gian Artemis, nhằm mục đích đưa các phi hành gia quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024.