Trong Chiến tranh thế giới 2, quân đồng minh đã xây dựng đường hầm bí mật bên trong núi Gibraltar để Bảo vệ lực lượng và trang thiết bị.

Kham pha duong ham bi mat thoi Chien tranh the gioi 2Năm 1940, quân đồng minh đã xây dựng đường hầm bí mật bên trong núi Gibraltar để bảo đảm an toàn cho binh sĩ cũng như các trang thiết bị khỏi các cuộc ném bom oanh tạc của phát xít Đức.