Theo thống kê của WA, Aruba (Hà Lan) là quốc gia và vùng lãnh thổ có mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trung bình, người dân nơi đây phải trích ra 58,95% số tiền kiếm được để đóng thuế.

1. Aruba (Hà Lan). Trung bình, người dân của vùng lãnh thổ này phải trích ra 58,95% số tiền kiếm được để đóng thuế.
1. Aruba (Hà Lan). Trung bình, người dân của vùng lãnh thổ này phải trích ra 58,95% số tiền kiếm được để đóng thuế.

2. Thụy Điển. Mức thuế bình quân mà công dân nước này phải đóng là 56,6%.
2. Thụy Điển. Mức thuế bình quân mà công dân nước này phải đóng là 56,6%.

3. Đan Mạch. Với mức thuế bình quân 55,38%, chính phủ nước này đã “biến” đất nước Bắc Âu này thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
3. Đan Mạch. Với mức thuế bình quân 55,38%, chính phủ nước này đã “biến” đất nước Bắc Âu này thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

4. Hà Lan. 52% là số tiền thuế trung bình mà công dân nước này phải nộp cho nhà nước.
4. Hà Lan. 52% là số tiền thuế trung bình mà công dân nước này phải nộp cho nhà nước.

=5. Bỉ. Mức thuế bình quân người dân phải đóng là 50%.
=5. Bỉ. Mức thuế bình quân người dân phải đóng là 50%.

=5. Áo. Trong trường hợp bạn kiếm được mức lương trên 74.442 USD/năm thì bạn phải đóng 50% tiền thuế.
=5. Áo. Trong trường hợp bạn kiếm được mức lương trên 74.442 USD/năm thì bạn phải đóng 50% tiền thuế.

=5. Nhật Bản. Nếu thu nhập trên 27.000 USD/năm thì công dân nước ngày phải đóng thuế 50%.
=5. Nhật Bản. Nếu thu nhập trên 27.000 USD/năm thì công dân nước ngày phải đóng thuế 50%.

=5. Vương quốc Anh. 50% đối với những người có thu nhập cao hơn 234.484 USD/năm.
=5. Vương quốc Anh. 50% đối với những người có thu nhập cao hơn 234.484 USD/năm.

9. Phần Lan. Với mức thu nhập trên 87.222 USD/năm, người dân phải đóng mức thuế 49,2%.
9. Phần Lan. Với mức thu nhập trên 87.222 USD/năm, người dân phải đóng mức thuế 49,2%.

10. Ireland. 49% cho những người có thu nhập trên 40.696 USD/năm.
10. Ireland. 49% cho những người có thu nhập trên 40.696 USD/năm.