Leonardo da Vinci là một trong những họa sĩ đáng kính nhất mọi thời đại, và giờ một nghiên cứu mới đã giúp lí giải phong cách độc đáo của ông.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học City, Luân Đôn gợi ý rằng da Vinci có lẽ đã gặp một bệnh về mắt có tên là lé ngoài từng lúc.

Bệnh này khiến cho mắt hướng ra ngoài – và có thể đã giúp da Vinci nắm bắt các khoảng trống trên một tấm vải vẽ phẳng.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích các bức điêu khắc, tranh sơn dầu và các bức vẽ của da Vinci.

Phân tích của họ chỉ ra rằng da Vinci có lẽ đã bị lé ngoài từng lúc.

Leonardo đã sử dụng hình ảnh của chính mình làm khuôn mặt của Chúa trong kiệt tác Salvator Mundi và hai con ngươi được thể hiện phân tuyến - Ảnh từ Đại học City, Luân Đôn

Leonardo đã sử dụng hình ảnh của chính mình làm khuôn mặt của Chúa trong kiệt tác Salvator Mundi và hai con ngươi được thể hiện phân tuyến - Ảnh từ Đại học City, Luân Đôn

Bệnh này có thể đã dẫn đến một khả năng chuyển sang nhìn một mắt, trong đó cả hai mắt được sử dụng riêng biệt.

Nhờ nhìn một mắt, da Vinci có lẽ đã có thể mô tả các khía cạnh 3D của khuôn mặt và các vật thể trên thế giới, cũng như chiều sâu xa xăm của các cảnh núi non.