Theo nghiên cứu mới, vũ trụ có thể chứa một lực thứ năm của tự nhiên, có khả năng tăng cường cho vật lý hiện đại.

Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu hạt nhân ở Hungary vừa công bố một nghiên cứu mới cung cấp bằng chứng về sự tồn tại của một hạt được đặt tên là X17.

Nếu hạt X17 được chứng minh tồn tại thực sự thì sẽ là một chấn động lớn.

Sự tồn tại của hạt này sẽ buộc phải viết lại các lực cơ bản chi phối vũ trụ mà cho đến nay chỉ bao gồm lực mạnh, lực yếu, lực điện từ và lực hấp dẫn.

Nghiên cứu cho thấy hạt X17 được đề xuất này là một boson, một hạt mang năng lượng và đôi khi là lực. Điều này có nghĩa là X17 có thể truyền tải một lực thứ năm chưa biết trước đây. Các nhà vật lý cho biết nó có thể giúp giải thích vật chất tối. Tuy nhiên, sự tồn tại của hạt X17 vẫn cần được xác minh thêm.

Vật chất tối chiếm khoảng 85% vật chất trong vũ trụ, có thể phát hiện được thông qua trọng lực nhưng không tương tác với ánh sáng.

Richard Milner, một nhà vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, người không tham gia nghiên cứu, cho rằng hầu hết các nhà vật lý đều nghi ngờ vì không có nhà khoa học bên ngoài nào có thể xác minh những phát hiện trước đó từ cùng một nhóm nghiên cứu.

"Tôi nghĩ, với tư cách là một nhà thực nghiệm, nó cần phải được điều tra rõ ràng" Milner nói.

Bất chấp sự hoài nghi đó, và thực tế là có thể sẽ mất nhiều năm để phân biệt xem hạt X17 có thực sự tồn tại hay không, các nhà nghiên cứu liên kết với nghiên cứu cho biết họ hi vọng tính đúng đắn mà họ mới phát hiện ra.

"Tất nhiên, tôi tự tin rằng nó tồn tại dù tôi đã nhận được những lời phản biện mạnh mẽ", Attila Krasnznahorkay, đồng tác giả của nghiên cứu từ Viện nghiên cứu hạt nhân tại Viện hàn lâm khoa học Hungary, nói.