Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh vừa triển khai dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm nấm rễ cộng sinh mycorrhiza cho cây ăn quả có múi”.


Dự án có mục tiêu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học mycorrhiza cho một số cây ăn quả chủ lực tại Hà Tĩnh, góp phần nâng cao độ phì nhiêu đất, tăng năng suất cây trồng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án cũng sẽ đào tạo cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm nấm cộng sinh mycorrhiza, phân lập các chủng nấm rễ cộng sinh và xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng chế phẩm nấm cộng sinh tại vùng trồng cam, bưởi ở Hà Tĩnh.