Vừa qua, Hội đồng tư vấn thẩm định đề cương giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019 do ông Trần Ngọc Lân - TUV - Giám đốc Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì thẩm định thuyết minh đề tài: Điều tra chọn cây giống làm vật liệu đầu dòng và xây dựng mô hình vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng của huyện Gio Linh.

Đề tài do bà Võ Thị Tuyết Trinh làm chủ nhiệm, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Gio Linh chủ trì. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2019 - tháng 5/2021.


Mục tiêu đề tài hướng đến điều tra chọn 4-5 cây bơ đầu dòng đạt năng suất, chất lượng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng phù hợp với đất đai khí hậu vùng đất đỏ Gio Linh Quảng Trị, lấy chồi ghép nhân giống cây bơ nhằm cung cấp giống bơ có năng suất, chất lượng tốt phục vụ cho người dân trên địa bàn huyện Gio Linh và các vùng lân cận.

Theo đó, đơn vị thực hiện dự kiến sản phẩm của đề tài gồm: Kết quả điều tra chọn được 4-5 cây đầu dòng có triển vọng làm vật liệu ghép đạt tiêu chí; Tổ chức 1 hội thảo khoa học đánh giá kết quả những cây bơ đầu dòng đã chọn; Từ cây đầu dòng xây dựng nguồn cây mẹ 200 cây, đầu tư xây dựng vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng với quy mô 5000 cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn; Hoàn thiện quy trình nhân giống cây và trồng cây bơ phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương; Báo cáo tổng kết đề tài.

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng khoa học đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đè tài bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh theo hướng: Kết quả của đề tài phải đánh giá được năng suất, hiệu quả của giống bơ mới; Hiệu quả của việc thay đổi tập quán canh tác quảng canh, nhân giống bằng hạt của bà con nông dân sang trồng tập trung thâm canh, ứng dụng nhân giống bằng phương pháp ghép chồi, từ đó làm cơ sở nhân rộng mô hình.