Vừa qua, Hội đồng KH&CN do ông Trần Hữu Đắc - Phó giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án: ''Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho sản phẩm Quế của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn". Do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tràng Định là cơ quan thực hiện dự án.


Hội đồng KH&CN đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra: Nhãn hiệu “Tràng Định” cho sản phẩm Quế của huyện Tràng Định đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận đăng ký qua đó thiết lập được cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “ Tràng Định” cho sản phẩm Quế nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm bản địa mang nhãn hiệu trên thị trường. Trong thời gian thực hiện dự án, đơn vị chủ trì đã đẩy mạnh và thực hiện các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, khai thác nhãn hiệu tập thể Quế Tràng Định thông qua các chương trình, hội chợ giới thiệu sản phẩm...đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho người sản xuất về kiến thức, kỹ năng về sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Với những kết quả đã đạt được, Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thống nhất đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu.