Theo quy định của Luật KH&CN, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương và Quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Thành phố, việc tổ chức xác định nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ được tiến hành qua nhiều khâu, nhiều bước.


Trong thời gian qua, Sở KH&CN Hà Nội đã có nhiều cải tiến trong các quy trình tác nghiệp, hệ thống biểu mẫu, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan để cố gắng rút ngắn thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND Thành phố trong việc xác định và đưa vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Sau một thời gian làm việc tích cực, từ đề xuất nhiệm vụ, phê duyệt nhiệm vụ, thực hiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân, đơn vị chủ trì thực hiện, xây dựng hoàn chỉnh thuyết minh của các nhiệm vụ KH&CN…, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5428/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 về việc phê duyệt đơn vị chủ trì, kinh phí và thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo phương thức tuyển chọn và giao trực tiếp năm 2018.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, cũng là kết quả của quá trình tiến hành tuyển chọn 65 tổ chức và cá nhân xứng đáng, có đủ điều kiện để chủ trì thực hiện 75 nhiệm vụ KH&CN năm 2018 trên tổng số 79 nhiệm vụ xác định từ 358 đề xuất.

Trong quá trình thực hiện, Sở KH&CN Hà Nội cũng đã kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh; ghi nhận những bất cập, tồn tại và nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ ích của các tổ chức, cá nhân nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Để công tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018 diễn ra đảm bảo chất lượng và tiến độ, ngày vừa qua, Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Thảo luận thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018” với mục đích thống nhất về nguyên tắc, phương thức thực hiện; phổ biến một số vấn đề mới, những điểm cần lưu ý trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 so với các năm trước..

Đến dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị của sở gồm: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ, Phòng Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chủ trì của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN tại Quyết định số 5428/QĐ-UBND ngày 10/10/2018. Đồng chí Phạm Trung Chính - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các đơn vị chức năng của Sở quán triệt, thống nhất những nguyên tắc, phương thức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 được giao tại Quyết định 5428/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội và phổ biến một số những điểm cần lưu ý, một số vấn đề mới trong triển khai các nhiệm vụ năm 2018 so với các năm trước. Những nội dung được phổ biến tại Hội nghị tập trung vào một số vấn đề liên quan đến quá trình nghiên cứu, thực nghiệm, kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ và những vấn đề liên quan đến công tác tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi để ghi nhận và giải đáp các câu hỏi, khó khăn, vướng mắc của các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN về nội dung nghiên cứu, thực nghiệm, công tác tài chính cũng như những vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: vấn đề về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, vấn đề xử lý tài sản hình thành trong quá trình nghiên cứu, đăng ký kết quả nghiên cứu…

Sở KH&CN Hà Nội hy vọng, thông qua Hội nghị này sẽ thống nhất được cách hiểu, cách làm đồng đều, thống nhất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện, thu được kết quả tốt, tạo ra được các sản phẩm có chất hượng, đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của Thành phố. Cũng thông quá trao đổi, thảo luận tại Hội nghị sẽ tiến tới hạn chế những tồn tại, bất cập, khắc phục tình trạng một số đề tài, dự án chậm trễ gây ảnh hưởng tới tiến độ chung

Kết thúc Hội nghị, Sở KH&CN Hà Nội đã giao dự thảo hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2018 ký giữa Sở KH&CN Hà Nội với các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018.