UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố năm 2021.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đổi mới, nâng cấp hạ tầng CNTT, mở rộng hệ sinh thái số để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo đúng pháp luật; tăng cường an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng; góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ sở áp dụng dịch vụ công, hành chính công trực tuyến; đảm bảo an toàn, an ninh và hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh toán, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tạo lập cơ chế hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBND thành phố có kế hoạch tiếp tục phát triển hạ tầng công nghệ và dịch vụ thanh toán điện tử. Trong đó, hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc chia sẻ, cung ứng sản phẩm thanh toán số; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối; tăng cường đổi mới sáng tạo trong thiết kế và phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp…

Với nội dung thúc đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công, phía UBND thành phố có nhấn mạnh tới việc phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế…

Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán, chuyển tiền hiện đại; mở rộng và phát triển việc kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị cung ứng dịch vụ để thực hiện việc xử lý, đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử…

UBND TP.Hà Nội cho biết Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh TP.Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liện quan đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công, dịch vụ công…

Sở Công Thương có nhiệm vụ triển khai các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tạo lập nền tảng cho phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử.

Công an TP.Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán…

Ngoài ra, theo UBND TP.Hà Nội, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện, triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ của Kế hoạch.