Vừa qua, Sở KH&CN Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1183 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều cho 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận gồm: Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Sơn Thành (Khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) với các sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý: Hạt điều nguyên liệu, Hạt điều nhân trắng, Hạt điều rang muối; Công ty Cổ phần Hà Mỵ (Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) với các sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý: Hạt điều nguyên liệu, Hạt điều nhân trắng, Hạt điều rang muối; Công ty Mỹ Lệ TNHH (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) với các sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý: Hạt điều nguyên liệu, Hạt điều nhân trắng, Hạt điều rang muối; Công ty TNHH MTV sản xuất Hoàng Phú (số 156, ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) với sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý: Hạt điều rang muối.


Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký quyết định và có thể gia hạn, sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Quyết định số 806/QĐ-SKHCN ngày 26/9/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về việc ban hành Quy chế cấp, cấp lại, sửa đổi và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều.


Các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều đúng như hồ sơ đã đăng ký tại Sở KH&CN; chấp hành nghiêm Quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều do UBND tỉnh Bình Phước ban hành tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 và các quy định của pháp luật có liên quan.