Vừa qua, Hội đồng KH&CN đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học với chủ đề: “Xây dựng bộ sưu tập số về cây dừa Bến Tre”. Đề tài do bà Huỳnh Duy Bích Thuỷ và nhóm nghiên cứu Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre thực hiện.


Sau một năm thực hiện đề tài với tổng kinh phí 147 triệu đồng, nhóm tác giả đã sưu tầm và số hoá 129 tài liệu về cây dừa trong đó có 109 tài liệu giấy và 20 tài liệu phim ảnh. Đề tài được xây dựng với 10 chủ đề chính gồm: Chủ trương ngành dừa Bến Tre và các mô hình khởi nghiệp; Cây dừa - sinh thái và môi trường; Kỹ thuật trồng dừa, các mô hình canh tác dừa; Cây dừa trong đời sống kinh tế; Cây dừa trong đời sống văn hoá; Lễ hội Dừa Bến Tre; Ký sự dừa; Cây dừa và ngành du lịch; Cây dừa trong ẩm thực; Dừa với sức khoẻ và các tài liệu tiếng nước ngoài khác.

Các tài liệu dạng số được lưu trữ thông qua phần mềm Dspace trên website www.thuvienbentre.gov.vn của thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre nhằm quảng bá đến cộng đồng hình ảnh cây dừa của Bến Tre phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh.

Hội đồng KH&CN đã đánh giá cao về kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả đã thực hiện tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng được mục tiêu số hoá tài liệu trong và ngoài nước về cây dừa, Hội đồng khoa học đã thống nhất nghiệm thu đề tài.