Trang chủ Search

Robert-Langlands - 1 kết quả

Cha đẻ của Chương trình Langlands nhận giải "Nobel" Toán học

Cha đẻ của Chương trình Langlands nhận giải "Nobel" Toán học

Nhà toán học Canada Robert Langlands là cha đẻ của Chương trình Langlands, mà nhờ chứng minh các giả thuyết nền tảng của nó đã có ít nhất ba nhà toán học đoạt giải Fields, trong đó có nhà toán học Ngô Bảo Châu.