Trang chủ Search

Leica-M-P-Titanium-Vietnam-Edition - 1 kết quả

Ngắm bộ máy ảnh Leica riêng cho người Việt giá 659 triệu đồng

Ngắm bộ máy ảnh Leica riêng cho người Việt giá 659 triệu đồng

M-P Titanium Vietnam Edition chỉ có 5 phiên bản được sản xuất và có thân vỏ làm hoàn toàn từ titanium.