Trang chủ Search

Cocain - 1 kết quả

Các nhà khoa học Bỉ tìm thấy "gen cocain"

Các nhà khoa học Bỉ tìm thấy "gen cocain"

"Các nhà khoa học Bỉ từ Đại học Tự do Brussels đã lập được loại gen tác động vào sự phụ thuộc cocaine", ông Alban de Kerkov đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.