Vừa qua, Hội đồng tư vấn thẩm định giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019 dự án: “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính tại vùng gò đồi huyện Cam Lộ” đã tiến hành thẩm định thuyết minh dự án. Dự án ThS Lê Anh Chương làm chủ nhiệm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lộ chủ trì thực hiện.

Dự án hướng đến mục tiêu nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế cây sâm Bố Chính trên vùng gò đồi huyện Cam Lộ, làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch để huyện có chính sách đầu tư ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, bền vững phục vụ sản xuất chế biến cây dược liệu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người sản xuất.


Theo đó, đơn vị thực hiện dự kiến sản phẩm của dự án gồm: mô hình có diện tích trồng tập trung cây sâm Bố Chính 500m2, được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư hệ thống tưới; Phân tích mẫu đất, mẫu nước; hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây sâm Bố Chính phù hợp với địa bàn huyện Cam Lộ; kết quả phân tích mẫu củ sâm Bố Chính đạt yêu cầu hàng hóa dược liệu; mô hình đạt chất lượng, năng suất cao dự kiến 10 tấn tươi/ha; báo cáo tổng kết đề tài.

Hội đồng đánh giá đơn vị chủ trì đã thực hiện và trình bày thuyết minh nhiệm vụ nghiêm túc, khoa học. Đồng thời, đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh như: Bố trí thời vụ thực hiện gieo trồng tương ứng với điều kiện sinh trưởng của cây để cho ra sản phẩm tốt; kết quả của dự án phải đánh giá được năng suất, hiệu quả của sâm Bố Chính được trồng thử nghiệm, từ đó làm cơ sở nhân rộng mô hình. Kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trần Ngọc Lân thay mặt Hội đồng nhất trí cao và thống nhất việc triển khai thực hiện dự án.