Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hơi dưới 30.000 USD sở hữu nội thất đẹp nhất năm 2017. Trong đó có một số cái tên quen thuộc với khách hàng Việt như Chevrolet Spark, Toyota Camry hay Volkswagen Golf.

1. Chevrolet Spark 2017 (giá khởi điểm: 13.875 USD).
1. Chevrolet Spark 2017 (giá khởi điểm: 13.875 USD).

2. Fiat 500 2017 (giá khởi điểm: 15.990 USD).
2. Fiat 500 2017 (giá khởi điểm: 15.990 USD).

3. Jeep Renegade 2017 (giá khởi điểm: 19.090 USD).
3. Jeep Renegade 2017 (giá khởi điểm: 19.090 USD).

4. Volkswagen Golf và Golf GTI 2017 (giá khởi điểm: 20.715/26.415 USD).
4. Volkswagen Golf và Golf GTI 2017 (giá khởi điểm: 20.715/26.415 USD).

5. Nissan Rogue Sport 2017 (giá khởi điểm: 22.380 USD).
5. Nissan Rogue Sport 2017 (giá khởi điểm: 22.380 USD).

6. Mini Cooper 2017 (giá khởi điểm: 22.450 USD).
6. Mini Cooper 2017 (giá khởi điểm: 22.450 USD).

7. Chevrolet Malibu 2018 (giá khởi điểm: 22.555 USD).
7. Chevrolet Malibu 2018 (giá khởi điểm: 22.555 USD).

8. Toyota Camry 2018 (giá khởi điểm: 24.895 USD).
8. Toyota Camry 2018 (giá khởi điểm: 24.895 USD).

9. Kia Sorento 2017 (giá khởi điểm: 26.740 USD).
9. Kia Sorento 2017 (giá khởi điểm: 26.740 USD).

10. Dodge Challenger 2017 (giá khởi điểm: 28.090 USD).
10. Dodge Challenger 2017 (giá khởi điểm: 28.090 USD).