Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Thiên Tân, Trung Quốc mới đây đã phát triển một loại pin có khả năng tự cung cấp năng lượng bằng oxy trong cơ thể, hứa hẹn có thể loại bỏ nhu cầu phẫu thuật xâm lấn và ứng dụng cho nhiều mục đích khác.