Trang chủ Search

kích-hoạt-chế-độ-rảnh-tay - 1 kết quả

Hướng dẫn kích hoạt chế độ sử dụng một tay trên Galaxy S8

Hướng dẫn kích hoạt chế độ sử dụng một tay trên Galaxy S8

Tính năng sử dụng 1 tay hay chế độ rảnh tay trên Samsung Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus là một tính năng cực kỳ hữu ích giúp bạn có thể sử dụng thuận tiện hơn. Để trải nghiệm tính năng này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn kích hoạt nó trên Galaxy S8 và S8 Plus.