Trang chủ Search

Vietnam-Expo-28 - 1 kết quả

VIETNAM EXPO 2018: Giới thiệu sản phẩm mới và cơ hội đầu tư

VIETNAM EXPO 2018: Giới thiệu sản phẩm mới và cơ hội đầu tư

Hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm nay không chỉ giới thiệu sản phẩm của những thương hiệu quốc gia, thương hiệu mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông sản vùng miền, mà còn giới thiệu cơ hội đầu tư ở nhiều địa phương.