Với tính linh hoạt và kinh tế, khoan nổ mìn là phương pháp phá vỡ đất đá phổ biến nhất trong khai thác mỏ khoáng sản lộ thiên. Sự rung động mặt đất do khoan nổ mìn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và độ an toàn trong khai thác, đặc biệt với những mỏ lộ thiên nằm gần khu dân cư.

Do vậy, TS. Nguyễn Hoàng ở trường ĐH Mỏ - Địa chất cùng các cộng sự đã phát triển mô hình dự đoán cường độ rung động mặt đất trong khoan nổ mìn thông qua dự đoán vận tốc hạt cực đại. Cụ thể, họ đã sử dụng các thuật toán siêu dữ liệu SpaSO, MFO và SalSO để tối ưu hóa trọng số mô hình học máy cực đoan (ELM), từ đó phát triển ba mô hình SpaSO-ELM, SalSO-ELM và MFO-ELM nhằm dự đoán vận tốc hạt cực đại dựa trên các cơ chế tối ưu hóa khác nhau. Để đánh giá hiệu suất của các mô hình này, họ đã thử nghiệm các mô hình trong khai thác mỏ than lộ thiên Cọc Sáu ở Quảng Ninh. Kết quả cho thấy mô hình SpaSO-ELM có khả năng dự đoán tốt nhất, với độ chính xác là 91,4%.

Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả này trong bài báo “Reliability and availability artificial intelligence models for predicting blast-induced ground vibration intensity in open-pit mines to ensure the safety of the surroundings” trên tạp chí Reliability Engineering & System Safety.