Chiều 19/12, Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn thuộc Đại học Đà Nẵng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã khởi động dự án “Nâng cao năng lực giáo dục- đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường Đại học CNTT&TT Việt- Hàn (VKU) giai đoạn 2022-2027”.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8,5 triệu USD, trong đó 7,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA.

Mục tiêu của dự án là xây dựng VKU trở thành trường đại học số đầu tiên tại miền Trung bao gồm hạ tầng số với hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ, thiết bị, hệ thống, máy móc thông minh, hiện đại, hệ quản trị số với đầy đủ các chức năng quản trị, quản lý và hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác và hiệu quả; dịch vụ số với đầy đủ chức năng quản lý, khai thác, hỗ trợ hoạt động, tương tác trên môi trường số đối với các bên liên quan và cộng đồng số với đầy đủ dữ liệu và định danh số.

Dự án cũng sẽ đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế.