Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

Trong Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ KH&CN được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu và ứng dụng năng lượng giai đoạn 2021-2030; xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở phạm vi vùng, địa phương trong lĩnh vực năng lượng, mở rộng kết nối mạng lưới khởi nghiệp quốc gia; xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia…

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN còn được giao thúc đẩy hợp tác với nhiều quốc gia có tiềm năng nghiên cứu và phát triển năng lượng, đặc biệt về năng lượng tái tạo, tranh thủ hợp tác nâng cao năng lực và tiềm lực KH&CN; tăng cường hợp tác trong ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình với các tổ chức quốc tế và quốc gia.

Đối với mục tiêu tái cơ cấu các ngành năng lượng và tiêu thụ song song với thực hiện chính sách năng lượng sạch, Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với các bộ ngành khác để giám sát tình hình thực hiện loại bỏ các thiết bị, tổ máy phát hiệu suất thấp; từng bước khuyến khích và bắt buộc đổi mới công nghệ, thiết bị trong ngành năng lượng cũng như những ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng.