Trang chủ Search

quyết-sách - 54 kết quả

Internet of Things dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước:  Cần đẩy mạnh “làn sóng” IoT

Internet of Things dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước: Cần đẩy mạnh “làn sóng” IoT

Thời gian qua, vấn đề phát triển IoT tại Việt Nam được bàn luận khá nhiều. Các cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận vấn đề này ra sao?
Nỗ lực “mở lối đi” cho các nhà khoa học trẻ

Nỗ lực “mở lối đi” cho các nhà khoa học trẻ

Việc tạo điều kiện của Nhà nước và các cơ quan quản lý bằng những quyết sách phù hợp; sẽ tạo cơ hội rộng mở để đội ngũ NKH trẻ phát huy được năng lực, đưa nền KHCN nước nhà tiến lên phía trước.
Xây dựng thành phố thông minh cần nhiều nguồn lực trong xã hội

Xây dựng thành phố thông minh cần nhiều nguồn lực trong xã hội

Việc xây dựng thành phố thông minh cần được chung tay góp sức từ nhiều nguồn lực trong xã hội.
Đội ngũ trí thức phải trở thành nguồn lực phát triển Thủ đô

Đội ngũ trí thức phải trở thành nguồn lực phát triển Thủ đô

Trải qua các thời kỳ và trong những điều kiện lịch sử khác nhau, đội ngũ trí thức ở Thăng Long - Hà Nội đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước.