Vừa qua, Sở KH&CN Đắk Lắk đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống Lan gấm (Anoectochiulus sp.) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Đề tài do Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên chủ trì có sự phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp cao (Trường Đại học Đà Lạt) và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS Phan Xuân Huyên.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng danh mục Lan gấm, mô tả đặc điểm thực vật học của từng loài có giá trị dược liệu đã được điều tra, xác định phân bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm có: Điều tra khảo sát và tuyển chọn các loại Lan gấm (Anoectochiulus sp.) trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống Lan gấm (Anoectochiulus sp.); Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thủy canh và bán thủy canh trong nuôi trồng Lan gấm (Anoectochiulus sp.); Xây dựng 3 mô hình trồng Lan gấm (Anoectochiulus sp.) thương phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả, đề tài đã điều tra khảo sát và tuyển chọn được 2 loại Lan gấm (Loại Anoectochilus lylie Rolfe ex Donnie và loại Anoectochilus roxburhii (Wall.) Lindl) tại vườn Quốc gia Chư Giang Sin tỉnh Đắk Lắk. Triển khai thực hiện 3 mô hình trồng cây Lan gấm thương phẩm tại xã Yang Mao - huyện Krông Bông, xã Ea Nuôl - huyện Buôn Đôn và xã Hòa Thắng - thành phố Buôn Ma Thuột (Có hơn 15.000 cây Lan gấm trưởng thành), đã bảo tồn in vitro 2 loại cây Lan gấm có giá trị dược liệu trên địa bàn tỉnh (200 cây/2 loài). Đồng thời, Ban Chủ nhiệm đề tài cũng đã xây dựng 3 quy trình kỹ thuật: Quy trình nhân giống cây Lan gấm bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật; Quy trình nhân giống Lan gấm bằng kỹ thuật nuôi cấy bioreactor; Quy trình thủy canh và bán thủy canh trong nuôi trồng cây Lan gấm. Ngoài ra sản phẩm đề tài còn có 4 bài báo khoa học và đào tạo được 1 thạc sỹ Công nghệ Sinh học. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.