Một trong những kết quả đáng chú ý của dự án là xây dựng thành công mô hình hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tích hợp đầu tiên tại Việt Nam để chuyển gửi bệnh phẩm chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm cho cả ngành y tế và thú y.

Vận chuyển mẫu bệnh phẩm Photo: USAID IDDS project
Các chuyên gia vận chuyển mẫu bệnh phẩm theo quy trình chuyển mẫu bệnh phẩm do dự án xây dựng. Ảnh: USAID IDDS project

Ngày 29/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Cục Thú y cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID - đã tổ chức hội thảo tổng kết và chia sẻ kết quả từ dự án Giám sát và Phát hiện các Bệnh truyền nhiễm do USAID tài trợ.

Các bệnh truyền nhiễm nói chung và các bệnh truyền nhiễm mới nổi đang là mối đe dọa lớn đối với an ninh y tế toàn cầu. Do vậy, việc đảm bảo tính hiệu quả và ổn định của các hệ thống xét nghiệm chẩn đoán và giám sát bệnh truyền nhiễm ở mỗi quốc gia đóng vai trò thiết yếu trong việc ứng phó trước các mối đe dọa này. Việt Nam cần lưu ý vấn đề này bởi được xác định là một trong những “điểm nóng” toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới nổi, bao gồm các bệnh lây truyền từ vật nuôi, động vật hoang dã hoặc hệ sinh thái.

Theo đó, Dự án được thực hiện từ năm 2020 tại 5 tỉnh (Bình Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Thái Nguyên), với ngân sách ước tính ban đầu 2,8 triệu USD.

Cụ thể, các chuyên gia Hoa Kỳ đã hỗ trợ thử nghiệm các mô hình hiệu quả để tăng cường năng lực của Việt Nam trong chẩn đoán phát hiện các bệnh ưu tiên và cải thiện chất lượng hoạt động của các hệ thống giám sát dựa trên thời gian thực, giúp ngăn chặn sự lây truyền của các tác nhân gây bệnh, phòng ngừa và giảm nhẹ quy mô của dịch bệnh, ứng phó kịp thời nhằm giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Hoa Kỳ đã cùng chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đối tác khác phối hợp xây dựng mô hình hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tích hợp đầu tiên tại Việt Nam để chuyển gửi bệnh phẩm chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm cho cả ngành y tế và thú y. Dự án đã chuẩn hóa các quy trình thực hành liên quan đến hoạt động chuyển gửi bệnh phẩm trong mô hình này nhằm tăng cường đảm bảo an toàn và an ninh sinh học, giảm thời gian vận chuyển và đảm bảo chất lượng mẫu.

Ngoài ra, để tăng cường việc sử dụng Hệ thống Thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến Việt Nam, Dự án đã cùng các chuyên gia của Cục Thú y cải tiến giao diện các tính năng của hệ thống và phát triển ứng dụng di động để thuận tiện hơn cho việc báo cáo dịch bệnh động vật, đặc biệt là ở tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Dự án cũng hỗ trợ tăng cường giám sát các sự kiện có liên quan đến sức khỏe cộng đồng thông qua việc phát hiện và đáp ứng sớm với các dấu hiệu cảnh báo có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng (giám sát dựa vào sự kiện), ví dụ như trường hợp có nhiều người mắc bệnh với cùng một triệu chứng tại một địa phương hay tình trạng số lượng gia cầm chết tăng cao.