Trang chủ Search

Đại-học-Kinh-tế-Quốc-dân - 42 kết quả

Giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế và lời khuyên để Việt Nam tăng cường đổi mới, sáng tạo

Giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế và lời khuyên để Việt Nam tăng cường đổi mới, sáng tạo

Theo GS. Finn E.Kydland, những quyết định thúc đẩy tăng trưởng quan trọng như hoạt động đổi mới, sáng tạo, đầu tư vào khả năng sản xuất mới... đòi hỏi có sự phán đoán và đánh giá về môi trường chính sách trong tương lai.
Ngó lơ tài sản trí tuệ du lịch: Địa phương  “hụt” túi tiền

Ngó lơ tài sản trí tuệ du lịch: Địa phương “hụt” túi tiền

Rất nhiều tỉnh, thành phố có cơ hội kiếm bộn tiền từ việc xây dựng và bảo vệ, khai thác các tài sản trí tuệ du lịch. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương chỉ đang khai thác các giá trị trước mắt.