Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST” sẽ tài trợ đề xuất “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.”.

Lễ ký kết thỏa thuận này đã được diễn ra ngày 29/12 tại Hà Nội. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 66 tỷ đồng, tương đương 3 triệu USD.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông qua việc thực hiện dự án này, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa để tạo ra một số giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi rộng và chống chịu được sâu bệnh.

Ngoài ra, gói tài trợ sẽ hỗ trợ Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi thành công mô hình hoạt động thành một viện nghiên cứu tự chủ hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và là một trong số 30 viện nghiên cứu đạt đẳng cấp khu vực.

FIRST là dự án đầu tiên về Khoa học và Công nghệ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Mục tiêu của dự án là là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo...