Trang chủ Search

thu-thuế - 51 kết quả

Facebook, Uber… vào tầm ngắm ngành thuế

Facebook, Uber… vào tầm ngắm ngành thuế

Đây là một thách thức không nhỏ về thuế nảy sinh trong nền kinh tế số đối với thu thuế giá trị gia tăng.