Trang chủ Search

Aus4Innovation - 21 kết quả

Đổi mới sáng tạo là một trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Đổi mới sáng tạo là một trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Ngày 8/11 tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tổ chức sự kiện trình diễn về đổi mới sáng tạo ĐMST) trong thời gian diễn ra APEC 2017, công bố Chương trình Quan hệ đối tác về ĐMST Australia - Việt Nam.