Trang chủ Search

động-vật-không-xương-sống - 51 kết quả

Thú vị loài ốc siêu nhỏ chui vừa lỗ kim

Thú vị loài ốc siêu nhỏ chui vừa lỗ kim

Tính cả vỏ, loài ốc siêu nhỏ này chỉ có kích thước là 0,86mm, có thể chui vừa lỗ kim.