Biện pháp tác động vào nguồn thu trực tiếp từ quảng cáo của các trang web vi phạm, đồng thời công khai tên các trang web này sẽ được cơ quan quản lý áp dụng.

Đây là quyết tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc chấn chỉnh nạn vi phạm bản quyền trên môi trường mạng.


Thậm chí, cơ quan này có thể yêu cầu nhà mạng chặn server, chặn truy cập tới tên miền đó hoặc đề nghị cơ quan quản lý tên miền thu hồi tên miền vi phạm.

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, trong thời gian tới, Cục này sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ, như Thanh tra, Trung tâm Internet Việt Nam để xin một chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về biện pháp ngăn chặn vi phạm bản quyền.

Nạn vi phạm bản quyền trên môi trường Internet ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Hiện nay, hơn 70 trang phim online vi phạm bản quyền và hàng trăm ứng dụng di động sống nhờ vào nội dung vi phạm bản quyền.