Ngày 26/9, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST3) đã phối hợp với Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động xây dựng” tại TPHCM.

Tại đây, ông Kim Chang Soo - chuyên gia Tổ chức NIPA (Hàn Quốc) có phần trình bày cho thấy, trong công trình xây dựng cần phải thử nghiệm: không phá hủy (NDT) cho mối hàn; bằng bột từ (MT); bằng siêu âm (UT); thâm nhập (PT); phóng xạ (RT); dòng điện xoáy (ECT); phát xạ âm thanh (AET); lực xiết của bu lông;…

Ông cũng cho rằng, kết quả của một quy trình xây dựng không thể được kiểm soát đầy đủ bằng cách kiểm tra hoặc thử nghiệm sản phẩm tiếp theo, nên cần thiết phải duy trì sự phù hợp bằng cách kiểm soát liên tục và văn bản hóa các thủ tục để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

“Quy trình đặc biệt yêu cầu chất lượng của công trình vẫn là: con người, nguyên vật liệu, máy móc và phương pháp (thủ tục)” – ông Kim Chang So nhấn mạnh.

o
Ông Kim Chang Soo - chuyên gia Tổ chức NIPA

Liên quan đến các quy định trong quản lý các công trình xây dựng, ông Lê Văn Thịnh, Nguyên Trưởng phòng Giám định – Bộ Xây dựng cũng đã thông tin rất chi tiết về các Thông tư, Nghị định, dẫn chứng các điều khoản cụ thể áp dụng trong kiểm tra và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cụ thể, về điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định Điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng; công tác kiểm tra của nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng (Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); Công tác nghiệm thu của chủ đầu tư được quy định tại điều 123 Luật Xây dựng, Điều 27, Điều 30, Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9 Thông tư số 26/2016/TT-BXD;…

Về đo lường - kiểm định chất lượng các hạng mục công trình xây dựng, các chuyên gia của QUATEST3 đã chia sẻ đến các doanh nghiệp hệ thống quản lý tích hợp về chất lượng, môi trường an toàn sức khỏe nghề nghiệp và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; Năng lực hiệu chuẩn thiết bị trắc địa; Hoạt động hỗ trợ quản lý chất lượng trong xây dựng;...

d
Ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Phụ trách QUATEST3

Ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Phụ trách QUATEST3, cho rằng, chất lượng các công trình xây dựng luôn là đề tài nóng được đặt ra trong các phiên chất vấn của Quốc hội. Nhiều công trình xây dựng chưa đảm bảo chất lượng cũng như yếu tố an toàn. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, cơ quan kiểm định chất lượng cần giúp Nhà nước cung cấp đến các doanh nghiệp các quy định trong quản lý xây dựng, chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đồng thời giúp các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng tiếp cận với các quy định và các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến trong và ngoài nước.

“Hội thảo trên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời giúp các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng tiếp cận với các quy định và phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến trong và ngoài nước” – theo ông Sơn.