Trang chủ Search

tam-thất - 21 kết quả

Tìm cách thoát nghèo cho Tây Bắc bằng khoa học

Tìm cách thoát nghèo cho Tây Bắc bằng khoa học

Khoảng cách lớn, giao thông khó khăn làm tăng giá thành các sản phẩm ở Tây Bắc, nếu không có giải pháp khoa học và công nghệ (KH&CN) thì sẽ không có khả năng cạnh tranh - Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nêu vấn đề khi bàn cách thoát nghèo cho Tây Bắc.