Trang chủ Search

Lệ-Thủy - 11 kết quả

Quảng Bình: Bắt được cá thể Rùa Quản Đồng quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng

Quảng Bình: Bắt được cá thể Rùa Quản Đồng quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng

Trong lúc thả lưới rê để đánh bắt thủy sản, một ngư dân Quảng bình đã bắt được một con rùa biển nặng 25kg có tên là Rùa Quản Đồng.