Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề, trao đổi, thảo luận các vấn đề như: tình hình thực hiện thông báo kết luận Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn quốc năm 2022; hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH,CN&ĐMST năm 2024 v.v.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Bình Định

Trong hai ngày 16-17/3, Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại TP Quy Nhơn nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Bộ với các Sở KH&CN, giữa các địa phương với nhau, hướng tới mục tiêu chung: thúc đẩy KH&CN đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề, trao đổi, thảo luận các vấn đề như: tình hình thực hiện thông báo kết luận Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn quốc năm 2022; hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH,CN&ĐMST năm 2024; giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển KH,CN&ĐMST ở địa phương; triển khai áp dụng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; công tác quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, đánh giá trình độ công nghệ, kết nối tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài...

Báo cáo của Bộ KH&CN cho biết, năm 2022, nhiều Sở KH&CN đã chủ động tham mưu cho tỉnh bố trí ngân sách chi cho KH&CN cao hơn so với Trung ương phân bổ; hoạt động khởi nghiệp ĐMST tiếp tục được quan tâm phát triển mạnh mẽ - có 58 tỉnh/thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844; các hoạt động nghiên cứu và phát triển ở các địa phương tiếp tục được thực hiện với nhiều quy trình công nghệ mới được áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, nuôi trồng thủy hải sản trồng và chế biến dược liệu, ứng phó với biến đổi khí hậu... cũng như nhiều nguồn gen sinh vật quý hiếm, đặc hữu được khai thác...