Hai ngành Thiết kế vi mạch và Vi mạch bán dẫn sẽ được đưa vào vận hành ngay trong năm học 2023-2024, thông qua việc phân ngành sinh viên đang học năm hai và chính thức tuyển sinh với mã ngành mới trong năm học 2024-2025.

Trong đó, chương trình ngành Thiết kế vi mạch bậc đại học gồm 132 tín chỉ, dự kiến tuyển 100 sinh viên. Chương trình cao học Vi mạch bán dẫn có 60 tín chỉ, dự kiến tuyển 20 học viên.

Quy trình thiết kế vi mạch gồm 2 giai đoạn chính là "Front-end" (thiết kế luận lý) và "Back-end" (thiết kế vật lý). Sinh viên ngành Thiết kế vi mạch ra trường có thể tham gia ngay vào khâu kiểm tra, thiết kế vi mạch Back - end, và cũng có thể thiết kế vi mạch Front - end có độ phức tạp thấp.

Trong khi đó, với chương trình thạc sĩ Vi mạch bán dẫn, người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia tất cả các khâu thiết kế bao gồm Front-end và Back-end. Chương trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng nâng cao về thiết kế và chế tạo các chủng loại vi mạch.

Nghiên cứu sinh dùng hệ thống RF Probe Station để đo đạc vi mạch cao tần tại PTN Vi mạch và Hệ thống cao tần
Nghiên cứu vi mạch cao tần tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: HCMUT

Các chương trình nói trên sẽ do 200 giảng viên của Khoa Điện – Điện tử, Khoa học và Kỹ thuật máy tính và Công nghệ Vật liệu đảm nhiệm. Tất cả đều có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp từ Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Nhật, Hàn Quốc.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã đào tạo các chương trình liên quan đến vi mạch hơn 20 năm nay. Môn học về thiết kế vi mạch được tích hợp ở ba ngành trình độ đại học, gồm Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông, Kỹ thuật viễn thông (chương trình Việt Pháp), Hệ thống mạch - Phần cứng (chương trình tiên tiến); và bậc sau đại học của ngành Kỹ thuật Điện tử - Kỹ thuật Viễn thông.

Đội ngũ giảng viên của Trường đã thực hiện nhiều đề tài các cấp về thiết kế vi mạch, trong đó có các đề tài trọng điểm cấp Nhà nước và cấp quốc gia. Các đề tài điển hình có thể kể đến như đề tài trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế lõi IP mềm, IP cứng, chế tạo IC nhận dạng tiếng nói tiếng Việt và chế tạo thiết bị trợ giúp người khuyết tật bằng tiếng nói”, “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị định tuyến tích hợp đa dịch vụ có tính năng đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin”, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Chip cao tần thu tín hiệu truyền hình số mặt đất”, “Nghiên cứu, thiết kế Chip thu phát tín hiệu quang tốc độ 10Gbps dùng công nghệ CMOS”; và một số dự án thiết kế vi mạch phối hợp với Viettel và các đối tác quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, ngoài phòng thí nghiệm có máy tính và server mạnh phục vụ mô phỏng và thiết kế vi mạch có sẵn, Trường đầu tư các phòng thí nghiệm tiên tiến, chuyên sâu phục vụ thiết kế và đo kiểm vi mạch bán dẫn như phòng thí nghiệm Vi mạch và Hệ thống cao tần, phòng Thiết kế vi mạch số, phòng Kỹ thuật siêu cao tần và anten.