Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 10/2023, hơn 100 nhà khoa học làm việc từ nhiều quốc gia khác nhau đã tiến hành khảo sát 8.000 loài lưỡng cư trên khắp thế giới, ví dụ như ếch, sa giông, kỳ nhông.

Ếch sừng Palawan, loài lưỡng cư đang bị đe dọa tại Philippines. (Nguồn: Re:wild)
Ếch sừng Palawan, loài lưỡng cư đang bị đe dọa tại Philippines. (Nguồn: Re:wild)

Họ phát hiệnsố lượng của chúng đang không ngừng giảm xuống. Tổng cộng 2.871 loài – chiếm tỷ lệ gần 41% – đang ở trong tình trạng suy thoái. Điều này nghĩa là cứ 5 loài thì có 2 loài đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Các mối đe dọa phổ biến ảnh hưởng đến động vật lưỡng cư là mất và suy thoái môi trường sống (do con người mở rộng phát triển nông nghiệp, chặt phá rừng, phát triển cơ sở hạ tầng), biến đổi khí hậu và các loại bệnh tật.

Nguồn: Nbcnews, Sciencenews