Các dịch vụ thiết yếu; dịch vụ mang đi; và các nhà máy, cơ sở sản xuất vẫn hoạt động trong thời gian toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội.

Nguồn: moh.gov & dichvucongdanang
Nguồn: moh.gov & dichvucongdanang