Trang chủ Search

khối-thi - 4 kết quả

Thúc đẩy thi đua trong hoạt động truyền thông khoa học

Thúc đẩy thi đua trong hoạt động truyền thông khoa học

Trong giai đoạn 2015 – 2019, khối thi đua Báo chí – Trung tâm – Nhà xuất bản, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã làm tốt hoạt động truyền thông về KH&CN cho công chúng, đảm bảo hạ tầng thông tin của Bộ KH&CN và đã có ấn phẩm đạt chuẩn khu vực.
Trợ lí ảo giúp tra cứu điểm thi và gợi ý chọn trường

Trợ lí ảo giúp tra cứu điểm thi và gợi ý chọn trường

Một trợ lí ảo hỗ trợ tra cứu điểm thi, phân tích phổ điểm, tra cứu chỉ tiêu xét tuyển, và gợi ý chọn trường, KAMI, mới xuất hiện trên kho ứng dụng Android.
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2018

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2018

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5 lần thứ 5, trên cả nước đã diễn ra rất nhiều sự kiện, hoạt động về KH&CN do Bộ KH&CN, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp,… tổ chức.
Công tác khen thưởng được cải tiến thủ tục quy trình, đi vào thực chất và hiệu quả hơn (*)

Công tác khen thưởng được cải tiến thủ tục quy trình, đi vào thực chất và hiệu quả hơn (*)

Bộ KH&CN đang chủ trì soạn thảo và sớm ban hành thông tư quy định công tác khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN - dự kiến ban hành trong tháng 10. Bộ máy làm công tác TĐKT đã được kiện toàn một bước quan trọng để đáp ứng yêu cầu triển khai công tác TĐKT trong tình hình mới.