Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác động của biến đổi khí hậu, tăng nhiệt độ lên sức khỏe con người cũng như các kết quả sản xuất, kinh tế xã hội. Tuy vậy, còn rất ít bằng chứng cho thấy tác động của nhiệt độ nóng lên đối với nghèo đói và bất bình đẳng trên toàn cầu.

Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.

Trong nghiên cứu gần đây mang tên “Does Hotter Temperature Increase Poverty and Inequality? Global Evidence from Subnational Data Analysis” [Nhiệt độ nóng lên có làm tăng nghèo đói và bất bình đăng? Bằng chứng từ dữ liệu toàn cầu] của Hai-Anh H. Dang, Minh Cong Nguyen và Trong-Anh Trinh đã chứng minh mối liên hệ này.

Tóm tắt nghiên cứu, đăng trên Thư viện điện tử của Ngân hàng Thế giới cho biết, nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu toàn cầu về tình trạng nghèo đói ở 134 quốc gia. Kết quả, nhiệt độ trung bình cứ tăng 1oC thì tỷ lệ nghèo tăng 9,1% (sử dụng ngưỡng nghèo hằng ngày là 1,9 USD/ngày). Về lâu dài, tác động này có thể được giảm nhẹ nếu các hộ gia đình có chiến lược thích ứng. Mức tăng nhiệt độ này cũng dẫn tới sự gia tăng chỉ số bất bình đẳng Gini 1,4%. Phát hiện này cung cấp đầu vào cho chiến lược chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu cũng như cuộc tranh luận hiện nay về trách nhiệm của các nước giàu với các nước nghèo.