Trang chủ Search

phóng-điện - 31 kết quả

Vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao

Vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao

Công nghệ vệ sinh lưới điện phân phối bằng nước áp lực cao vừa được Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai trên hệ thống điện của Thành phố để sửa chữa “nóng” lưới điện mà không cần phải cắt điện.