Trang chủ Search

cỏ-voi - 11 kết quả

Nuôi bò tót lai - hướng đi hiệu quả cho ngành chăn nuôi

Nuôi bò tót lai - hướng đi hiệu quả cho ngành chăn nuôi

Bò tót lai sinh trưởng nhanh và khỏe mạnh nếu bảo tồn tốt sẽ là nguồn gen quý hiếm, mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi địa phương.