Navigos Group vừa công bố báo cáo “Thị trường lao động trong làn sóng Covid thứ 4: Thực trạng và Hướng đi” dựa trên khảo sát ý kiến của 400 doanh nghiệp và 1.200 người tìm việc.

Làn sóng dịch COVID lần thứ tư (từ cuối tháng 4/2021 đến nay)diễn biến phức tạp, mức độ ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với cả ba đợt dịch trước cộng lại. Theo kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành trong tháng 8 vừa qua, khoảng 49,9% số doanh nghiệp - phần lớn thuộc mảng Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Công nghệ thông tin - không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương, phúc lợi như trước khi đại dịch xảy ra. Trong số doanh nghiệp còn lại, 9,4% chọn cắt giảm nhân sự và cắt giảm lương; 7,3% cắt giảm nhân sự nhưng vẫn giữ nguyên lương, phúc lợi trước khi đại dịch xảy ra; và 18,9% chọn cắt giảm lương và phúc lợi nhằm giảm chi phí cũng như thu nhỏ quy mô.

Doanh nghiệp mảng Du lịch/Khách sạn bị cắt giảm lương nhiều nhất - khoảng 3,7% doanh nghiệp ở có quy mô từ 10-100 nhân lực thuộc lĩnh vực này đã giảm 80% lương.

Vị trí mà các doanh nghiệp cho biết sẽ nghĩ đến cắt giảm đầu tiên là Hành chính - Thư ký (12,3% ý kiến), tiếp theo là phòng Kinh doanh/Bán hàng (8,4%), và Phòng Chăm sóc Khách hàng (4,7%).

Ngành CNTT vẫn có nhu cầu tuyển dụng lớn bất chấp dịch bệnh. Nguồn: Internet
Ngành CNTT vẫn có nhu cầu tuyển dụng lớn bất chấp dịch bệnh. Nguồn: Internet

Khảo sát về mức độ tăng trưởng tuyển dụng thì 50% số doanh nghiệp ở Hà Nội và 45,2% doanh nghiệp ở TP HCM đều tăng nhu cầu.

Top 3 các khó khăn khi người lao động làm việc tại nhà bao gồm: Thiếu kết nối với quản lý trực tiếp và với đồng nghiệp (chiếm gần 27% ý kiến); hiệu quả lao động giảm sút (gần 24%); mất tập trung, sao nhãng trong công việc (18%).

Ngoài ra, còn có những khó khăn khác cũng được liệt kê như: mạng wifi chậm, kết nối kém, không xác nhận được tình hình sản xuất thực tế, các hồ sơ chứng từ chưa được số hóa toàn bộ, thiếu công cụ phục vụ công việc, các thành viên không theo sát thời gian hoàn thành công việc, khó liên lạc và không giải quyết được vấn đề khẩn cấp…

Hơn 30% ứng viên tham gia khảo sát cho biết vẫn sẽ làm việc tại công ty nếu lương và chế độ phúc lợi được giữ nguyên; trong khi gần 52% cho biết sẽ chuyển việc khi dịch COVID-19 kết thúc.