Ngày 23/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nâng cao năng lực liên ngành giai đoạn 2022 – 2027, trong khuôn khổ một hội thảo về truy xuất nguồn gốc do thanh niên 3 bộ phối hợp tổ chức.

Lễ kí kết biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương | Ảnh: NH
Lễ kí kết biên bản hợp tác giữa Đoàn TNCS 3 Bộ: Công Thương, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT ngày 22/3/2022 | Ảnh: TT

Theo đó, Đoàn TNCS của 3 Bộ sẽ tăng cường các hoạt động chia sẻ tri thức, trao đổi chuyên môn giữa các chuyên ngành khác nhau. Đây sẽ là cơ sở để đẩy mạnh khả năng phối hợp liên ngành, từ đó đem lại lợi ích thiết thực khi triển khai các chương trình trọng điểm của mỗi ban ngành như truy xuất nguồn gốc tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế; cấp mã số vùng trồng và giám sát vùng trồng; phát triển nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, đảm bảo các nguyên tắc bền vững, trách nhiệm và minh bạch; xây dựng hệ sinh thái số xúc tiến thương mại hiệu quả.

Thông tin hội thảo ngày 22/3 xem tại: Video | Tài liệu