Tạp chí Forbes vừa thống kê ra top 10 nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới (tính từ tháng 6/2016 đến hết tháng 6/2017). Dẫn đầu danh sách này là mỹ nhân phim “La La Land” - Emma Stone với tổng thu nhập lên tới 26 triệu USD/năm.

1. Emma Stone. Tổng thu nhập: 26 triệu USD/năm.
1. Emma Stone. Tổng thu nhập: 26 triệu USD/năm.


2. Jennifer Aniston. Tổng thu nhập: 25,5 triệu USD/năm.
2. Jennifer Aniston. Tổng thu nhập: 25,5 triệu USD/năm.


3. Jennifer Lawrence. Tổng thu nhập: 24 triệu USD/năm.
3. Jennifer Lawrence. Tổng thu nhập: 24 triệu USD/năm.

4. Melissa McCarthy. Tổng thu nhập: 18 triệu USD/năm.
4. Melissa McCarthy. Tổng thu nhập: 18 triệu USD/năm.

5. Mila Kunis. Tổng thu nhập: 15,5 triệu USD/năm.
5. Mila Kunis. Tổng thu nhập: 15,5 triệu USD/năm.

=6. Emma Watson. Tổng thu nhập: 14 triệu USD/năm.
=6. Emma Watson. Tổng thu nhập: 14 triệu USD/năm.

=6. Charlize Theron. Tổng thu nhập: 14 triệu USD/năm.
=6. Charlize Theron. Tổng thu nhập: 14 triệu USD/năm.

=8. Cate Blanchett. Tổng thu nhập: 12 triệu USD/năm.
=8. Cate Blanchett. Tổng thu nhập: 12 triệu USD/năm.

=8. Julia Roberts. Tổng thu nhập: 12 triệu USD/năm.
=8. Julia Roberts. Tổng thu nhập: 12 triệu USD/năm.

10. Amy Adams. Tổng thu nhập: 11,5 triệu USD/năm.
10. Amy Adams. Tổng thu nhập: 11,5 triệu USD/năm.