Trang chủ Search

trạm-bơm - 21 kết quả

Đề xuất lắp hệ thống quan trắc chống ngập tại TP HCM

Đề xuất lắp hệ thống quan trắc chống ngập tại TP HCM

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM đề xuất một số biện pháp chống ngập như lắp đặt hệ thống quan trắc, tăng cường máy bơm di động.