Trang chủ Search

thoái-vốn - 52 kết quả

Tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính để thoái vốn Nhà nước

Tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính để thoái vốn Nhà nước

Chúng ta cần phải tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính và cần tách bạch được cơ quan đại diện vốn Nhà nước với cơ quan quản lý Nhà nước.
Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam

Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 8989/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.